Ako poradie narodenia ovplyvňuje psychologický vývoj a naše vlastnosti

0
5541

Psychológovia a odborníci zaoberajúci sa vývinom vedú nekonečné debaty o tom, či má alebo nemá poradie, v akom sa narodíme, vplyv na osobnosť a správanie. Inými slovami, niektorí veria, že fakt či je dieťa najstaršie alebo najmladšie v rodine, môže určovať niektoré z jeho vlastností. Iní túto teóriu spochybňujú. Pravdou je niečo medzi tým. Poradie narodenia vplýva na osobnosť, ale je to iba jeden z mnohých faktorov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti dieťaťa.

NIEČO Z HISTÓRIE

Prvým, kto upozornil na fakt, že poradie narodenia je pre psychologický vývin dieťaťa dôležité, bol psychológ Alfred Adler. Veril, že prvorodené deti majú neprimerane vysokú zodpovednosť ako mladší súrodenci, čo môže viesť k psychologickým problémom. Tiež veril, že najmladší súrodenci by mohli trpieť opakom, čiže nedostatkom zodpovednosti za seba samých či ostatných.

Pozrime sa na niektoré z najbežnejších vlastností, ktoré sa spájajú s poradím narodenia:

NAJSTARŠÍ SÚRODENCI

Najstaršie deti v rodine často nesú zodpovednosť za ich mladších súrodencov – starajú sa o nich a ochraňujú ich – preto bývajú aj celkovo v živote oveľa zodpovednejšie. Môže to však viesť aj k túžbe ovládať ostatných ľudí a situácie vo svojom okolí. Najstarší súrodenci sú zvyčajne poslušní, dodržiavajú pravidlá a sú príkladom pre mladšie deti. Medzi pozitívne črty zvyčajne pripisované najstarším súrodencom patria ich vodcovské schopnosti a ctižiadosť.

PROSTREDNÍ SÚRODENCI

Prostrední súrodenci mávajú problém s uvedomením si kto vlastne sú a aké je ich postavenie v rámci rodiny, stále súťažia ako so staršími tak aj s mladšími súrodencami. Často je výsledkom snaha robiť veci s cieľom upútať pozornosť, či už formou predvádzania sa alebo rozvoj vlastností, ktoré mu prinesú vytúženú pozornosť. Medzi pozitívne črty zvyčajne pripisované prostredným súrodencom patria schopnosť vychádzať si takmer s každým a bezstarostný prístup k životu.

NAJMLADŠÍ SÚRODENCI

Najmladšie deti v rodine sú zvyknuté mať o seba postarané a preto sa u nich nerozvíja silný zmysel pre zodpovednosť. Môžu preto trpieť nedostatkom sebaúcty, pretože nie sú naučené robiť veci pre seba – vždy sa snažia vyrovnať starším súrodencom. Zároveň bývajú rozmaznané a očakávajú, že dosiahnu všetko, čo chcú. Medzi pozitívne črty zvyčajne pripisované najmladším súrodencom patria rozvinutá kreativita a zmysel pre humor.

JEDINÁČIKOVIA

Jedináčikovia patria do inej kategórie ako ostatné deti, pretože nemajú vzájomnú súčinnosť so súrodencami, keďže vyrastajú obklopení prevažne dospelými. Jedináčikovia, ktorí vyrastajú v centre pozornosti rodičov, môžu mať problémy so separáciou a odchodom od rodičov, ťažšie si vychádzajú s inými deťmi a môžu sa snažiť byť vždy v centre pozornosti, pretože sú na to z domu zvyknutí. Medzi pozitívne črty zvyčajne pripisované jedináčikom patria včasná vyspelosť a sebaovládanie.

Nie je však možné pozerať sa na danú vec iba takto jednoducho. Psycho-sociálny rozvoj je oveľa komplexnejší. Rozhodujúci je aj vekový rozdiel súrodencov, pohlavie, rodinná situácia, prostredie a ďalšie faktory. Interakcia medzi súrodencami učí deti umeniu komunikácie so zvyškom sveta, ako aj interakcia s ostatnými členmi domácnosti určujú, ako sa bude dieťa správať.

ÚLOHA RODIČOV

To, aké budú u vašich detí prevládať vlastnosti sa ovplyvniť nedá. Rodičia však môžu zo základných znalostí tejto problematiky vyťažiť čo najviac. Uznávajte svoje deti také, aké sú. Nakoniec aj tak nedokážete plne kontrolovať mieru, akou bude poradie narodenia na vaše dieťa vplývať. Každé dieťa je výnimočné, pretože ho formuje množstvo vecí, vrátane vzťahov so súrodencami. Tešte sa z jeho individuality bez ohľadu na to, v akom poradí sa narodilo.