Kupujete byt alebo dom? Ako postupovať a čo si všímať?

0
4541

Kúpa bytu či domu je jedno z najdôležitejších rozhodnutí. Je to jedna z najdrahších vecí, ktorú si za svoj život kúpime. Ide o ťažké rozhodovanie, ktoré si vyžaduje pozornosť a prípravu.

VÝBER NEHNUTEĽNOSTI

Najpodstatnejším kritériom pri výbere nehnuteľnosti je váš rozpočet. Ten vám napovie, aký byt či dom a v akej lokalite či mestskej časti si môžete dovoliť. Práve lokalita najvýraznejšie určuje hodnotu nehnuteľnosti. Aké sú okolité pracovné príležitosti, občianska vybavenosť, možnosti relaxu, bezpečnosť, životné prostredie?

Zadefinujte si kľúčové požiadavky, ktoré vaša nová nehnuteľnosť musí spĺňať. Je pre vás dôležitý výťah, balkón či parkovacie miesto? Nechcete bývať na prízemí či na samom vrchu? Zamyslite sa čo vlastne chcete, s nárokmi to však príliš nepreháňajte. Buďte flexibilný, v opačnom prípade sa vám vysnívanú nehnuteľnosť nemusí podariť nájsť.

REALITNÁ KANCELÁRIA vs. NA VLASTNÚ PÄSŤ

Väčšina ľudí kupuje nehnuteľnosť radšej cez realitnú kanceláriu, pretože im chýba skúsenosť, prípadne nemajú na vybavovanie čas. Realitka to vybaví za vás, ale za jej služby si čosi priplatíte. Rátajte aj so zálohou, z ktorej sa hradia poplatky (znalec, kataster, vypracovanie kúpnej zmluvy apod.). Vy už len podpíšete všetky pripravené dokumenty. Nápomocným môže byť aj finančný poradca, najmä ak nehnuteľnosť financujete prostredníctvom hypotéky.

Ak si na všetko trúfate sami a chcete sa spoľahnúť na vlastnú šikovnosť, dbajte na všetky detaily. Inak riskujete zbytočné problémy spojené s prípadným prerušením katastrálneho konania, so zamietnutím vkladu do katastra nehnuteľností, prípadne s neplatnosťou zmluvy. Čo všetko vás čaká?

OVERENIE NEHNUTEĽNOSTI

Overte si, či nehnuteľnosť, ktorú ste sa rozhodli kúpiť, nie je zaťažená ťarchou a koľko je aktuálnych vlastníkov nehnuteľnosti. Zistíte to na katastri z listu vlastníctva k danej nehnuteľnosti. Ak sa v ňom nachádza ťarcha či iné nezrovnalosti, radšej sa o ďalšom postupe poraďte s odborníkom.

STAV NEHNUTEĽNOSTI

Technický stav bytu či domu je najvhodnejšie nechať si posúdiť odborníkovi. Laické oko totiž nevidí skryté chyby neodborne vykonanej stavby či rekonštrukcie. Všímajte si každý detail, bude to váš budúci domov, nech je teda v skvelom stave.

PRÍPRAVA POTREBNÝCH DOKUMENTOV

Ďalším krokom je príprava dokumentov potrebných na prevod nehnuteľnosti. Najpodstatnejšia je kúpna zmluva, ktorá musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Kúpna zmluva môže mať aj názov zmluva o prevode vlastníctva a musí mať písomnú formu.

Nasleduje návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý má tiež písomnú formu a podáva sa na katastri spoločne s daným počtom kúpnych zmlúv, vyhlásením správcu a správnym poplatkom. Zmluvy musia mať notársky overené podpisy.

Ak kupujete nehnuteľnosť na hypotéku, nezabudnite na znalecký posudok a žiadosť o hypotekárny úver.

SPÔSOB PLATBY

S predávajúcim sa vopred dohodnite, akým spôsobom budete za nehnuteľnosť platiť. Neodporúča sa platiť pri podpisovaní kúpnej zmluvy, pretože riskujete, že kataster nehnuteľnosť neprepíše a s vašimi peniazmi sa môžete rozlúčiť. Najbezpečnejšie je vykonať prevod financií formou vinkulácie kúpnej ceny v banke alebo formou notárskeho depozitu. Tie zabezpečujú obom stranám istotu – predávajúcemu aj kupujúcemu – nehnuteľnosť bude prevedená na nového majiteľa, predávajúci dostane peniaze a ak prevod nehnuteľnosti nenastane, peniaze sa vrátia kupujúcemu.

ODOVZDANIE NEHNUTEĽNOSTI

Dohodnite sa s predávajúcim na termíne a stave odovzdania nehnuteľnosti. Aj tieto údaje zahrňte do kúpnej zmluvy. Protokol o odovzdaní je súčasťou fyzického preberania nehnuteľnosti. Vykonajte odpočet všetkých meračov (elektrina, voda, plyn, kúrenie…). Na odber týchto energií sa prihláste ako nový vlastník, aby ste nemali neskôr zbytočné opletačky.