Ako funguje a načo nám slúži varistor?

0
2368

Na svete je dnes množstvo súčiastok a technológií, ktoré sa síce starajú o najzákladnejšie potreby, no aj tak o nich ľudia častokrát nič poriadne nevedia. Aj keď sú tieto súčiastky najmä v technických zariadeniach, naše každodenné aktivity súvisia aj s nimi. Práve preto by bolo dobré o potrebných súčiastkach niečo vedieť. Aké súčiastky sú pre nás potrebné a kde sa využívajú?

Ako už bolo spomenuté, väčšina dôležitých súčiastok sa nachádza v zariadeniach a elektrospotrebičoch, ktoré sú aj u vás v domácnosti. Bez týchto súčiastok by nefungoval náš každodenný život, a preto, ak sa chcete všeobecne vzdelávať, mali by ste vedieť niečo o týchto súčiastkach. Jednou z nich je aj varistor. Čo vlastne varistor je a kde ho vieme bežne nájsť?

Čo je to varistor a kde ho nájdete?

Varistor je základná súčiastka v elektrotechnike, ktorá sa používa na stabilizáciu elektrického prúdu a tým aj na ochranu pred vysokým napätím a tým zabraňuje prípadnému úrazu. Táto súčiastka je síce veľmi potrebná, no bežne ju len tak ľahko neuvidíte, keďže sa častokrát nachádza vo vnútri zariadení. Keďže varistor sa používa hlavne na stabilizáciu napätia a ochranu pred vysokým napätím, dosť často sa používa v elektrotechnike a v elektrických strojoch. Bežnejšie sa však používa na ochranu spínačov a vnútorných kontaktov v nich.

Keďže sa varistor bežne umiestňuje do malých zariadení, nepatrí medzi veľké súčiastky. Varistory sú malé a majú zväčša kruhový tvar. Z kruhu potom vychádzajú dva kontakty, ktorými sa spájajú s miestom, kde ich naozaj treba. Varistory sú rozdelené na niekoľko kategórií a typov. Podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené sa varistory rozdeľujú na keramický varistor, krabicový, metaloxidový, alebo zinkoxidový varistor.

Varistor teda poskytuje hlavne ochrannú funkciu, a preto zohráva dôležitú úlohu v elektrotechnike, ale aj v bežnom použití. Množstvo zaradení by bez varistora nebolo bezpečných a nemohli by sa bežne používať. Aj keď sa môže zdať, že varistor nepatrí medzi dôležité súčiastky, opak je pravdou. Najviac využitia má však v elektrotechnike, kde sa pracuje s vysokým napätím naozaj často. V elektrotechnike je varistor odborne nazývaný aj ako nelineárny jednobran.

Jednobran je profesionálny výraz z elektrotechniky a označuje sa ním súčiastka, ktorá má dva póly. Pri zväčšovaní napätia medzi vývodmi varistora narastá prúd najprv pomaly a takmer rovnako. Odpor súčiastky je veľký. Ak však napätie dosiahne určitú hodnotu, prudko klesne jeho dynamický vnútorný odpor. Varistor sa nemôže bežne pokaziť, a preto nie je nutné vedieť presné typy varistora. Je však pre všeobecné vzdelanie dobré vedieť, že varistor je potrebná súčiastka, ktorá hrá vo fungovaní sveta dôležitú úlohu.

Už teda viete, čo je to varistor?