Ako zlikvidovať havarované auto? 

0
3935
Ako zlikvidovať havarované auto?

Stojí vám v garáži staré nepojazdné vozidlo a vy neviete, čo s ním? Rozmýšľate, že ho dáte zošrotovať? Nemusíte, máte aj iné možnosti. Aj dočasne odhlásené a nepojazdné auto môžete podľa zákona o cestnej premávke predať (§ 119a, Dočasné vyradenie vozidla z evidencie). Pozor ale na rozpredávanie jednotlivých súčiastok cez inzerát. Prázdny vrak sa vám po takomto zásahu odhlásiť a zlikvidovať nepodarí.

Asi najjednoduchším riešením je zveriť tento úkon do rúk firme, ktorá sa na výkup a predaj havarovaných áut špecializuje. Pomôžu vám s administratívou, auto odkúpia a následne predajú za vás. A ak je vaše auto nepojazdné, zabezpečia aj odťahovú službu alebo vykonajú ocenenie priamo u vás doma.  

Likvidácia starého alebo havarovaného auta na vlastnú päsť

Predajný proces poškodeného auta sa od toho v dobrom stave príliš nelíši. Prvým krokom by malo byť zrušenie povinného zmluvného poistenia a takisto získanie potvrdenia o stave vozidla z polície, keďže bolo predávané auto súčasťou nehodovej udalosti. 

Druhou časťou je vytvorenie kúpnej zmluvy. Oproti klasickej sa líši jedine v tom, že musí obsahovať dodatok, ktorý potvrdzuje, že bol kupujúci oboznámený so stavom vozidla. Vhodné je napísať aj o presnom dôvode nepojazdnosti. Ďalšou dôležitou prílohou sú fotografie dokumentujúce stav vozidla v čase predaja. Posledným krokom je nájdenie dôveryhodného kupca a následný prepis vozidla na dopravnom inšpektoráte.

Ak však kupca nenájdete a nechcete, aby vám nepojazdné auto aj naďalej zaberalo miesto v garáži, nechajte ho zošrotovať. Aby bolo vaše auto zošrotované, musí spĺňať tieto podmienky:

Vaše vozidlo musí byť reálne dopravené na zberný dvor a mať aspoň 90% hmotnosti uvádzanej v osvedčení o evidencii. Nesmiete priviesť iba prázdny vrak. VIN číslo musí byť ľahko čitateľné a zhodné s tým v predložených dokladoch. Ak nebude splnená čo i len jedna podmienka, auto vám zlikvidovať odmietnu. So sebou si nezabudnite priniesť aj občiansky preukaz (alebo splnomocnenie, ak auto neodovzdáva majiteľ) a originál osvedčenia o evidencii spolu s dvomi tabuľkami s evidenčným číslom. 

A ako prebieha následne vyradenie z evidencie? Väčšina spracovateľov to vybaví za vás pomocou systémovej komunikácie s dopravným inšpektorátom. Od 1.12. 2017 dokonca už aj bez správneho poplatku. Ak ste teda na zbernom dvore obdržali „Potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie“ a „Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“ vaše auto je úspešne odhlásené a zlikvidované. 

Náhradné diely cez inzerát nepredávajte

Kompletné „rozpitvanie“ auta a následne speňaženie cenných súčiastok už nie je podľa zákona o odpadoch možné. Takúto právomoc majú iba subjekty, ktoré vlastnia potrebné oprávnenie k recyklácii vozidiel a spĺňajú všetky dané podmienky – sú bezúhonní, odborne spôsobilí (alebo zastupovaní inou autorizovanou osobou), majú trvalý pobyt na Slovensku či v inej členskej krajine EÚ a majú dostatočné technické, materiálne a personálne zabezpečenie na vykonávanie tejto činnosti (potvrdené odborným posudkom). Ak nie ste podnikateľom alebo inštitúciou s týmto povolením, môžete nepojazdný vrak iba predať (celý), nechať zošrotovať alebo spojazdniť. 

A aj keď sa nájdu rôzni špekulanti, obchádzať zákon sa nevypláca. V prípade dokázania viny vám hrozí pokuta od 500 eur v závislosti od rozsahu a vážnosti priestupku.

 

Zdroj: pixabay.com