Čo je to elektromagnet a kde sa s ním môžeme stretnúť?

0
2750
Čo je to elektromagnet a kde sa s ním môžeme stretnúť?

Elektromagnet je zariadenie ktorým meníme elektrickú energiu na vyvodenie určitej sily.

Pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie. Pri pohybe magnetického materiálu v cievke, či okolí vodiča, vzniká vo vodiči elektrický prúd.

Magnetické pole

Lenže elektromagnet pracuje principiálne opačne.To znamená, že pri pretekaní  prúdu vodičom vzniká v jeho okolí magnetické pole. To následne pôsobí na feromagnetické materiály silou, ktorá je prispôsobená prúdu, ktorý tečie cez vodič.

Elektromagnet je súčasťou všetkých spínacích, istiacich a ochranných prístrojov, ktoré bežne používame.

Elektromagnety delíme podľa:

a) Prúdu:

  • elektromagnety na jednosmerný prúd
  • elektromagnety na striedavý jednofázový prúd
  • elektromagnety na striedavý trojfázový prúd

b) Použitia:

  • pohybové elektromagnety
  • prídržné elektromagnety
  • špeciálne elektromagnety

Využitie elektromagnetov

Využívajú sa na upevňovanie železných oceľových predmetov, napríklad pri obrábaní. Taktiež v ťažkom priemysle, či pri konštrukcii elektrických strojov. Síce o tom väčšina nevie, ale denne sa s nimi stretávame napríklad v elektrickom zvončeku, ktorý patrí snáď ku každému bytu. Elektromagnety sú taktiež aj v ističoch.

Používajú sa taktiež ako automatická železná závora, v rýchlovlakoch, v elektrónovej optike ( napríklad magnetické šošovky),  v žeriavoch atď..

Záver

Elektromagnety sú v našich životoch. Napriek tomu, o nich veľa ľudí podobne ako o toroidných transformátoroch či elektromagnetizme takmer nikto nevie. Pravda, možno nie každý potrebuje podobné informácie k životu. Avšak mať menší prehľad nikdy nezaškodí. Alebo?