Ako vyzerá ideálne pracovisko budúcnosti

0
1400

Aby moderné spoločnosti prilákali tých najlepších zamestnancov, budú im musieť ponúknuť viac ako len dobrý plat a zvučné meno podniku. Pre skúsených uchádzačov dneška, ktorí zvažujú svoje kariérne možnosti, sú kultúra pracoviska a technológie čoraz viac dôležité. Čas strávený v práci predstavuje tretinu z celého dňa, preto je kľúčové cítiť sa v prostredí a s ľuďmi, ktorí vás obklopujú, viac než len dobre.

Spoločnosti by mali vytvárať atraktívne a udržateľné pracoviská, ktoré pôsobia skôr futuristicky ako zastaralo. Iba tak si zabezpečia množstvo atraktívnych talentovaných uchádzačov, z ktorých si môžu vyberať svojich budúcich zamestnancov.

Nie je možné predstaviť si dnešný či budúci podnik akéhokoľvek zamerania bez toho, aby potreboval kancelárie, výrobné a skladové priestory. Každý podnikateľ potrebuje pre skladovanie a logistiku svojich výrobkov sklad na prenájom či vlastné priestory, kde ich bude môcť uskladniť a exportovať k zákazníkom. Prenájom priestorov Bratislava či v iných strategických mestách je len výhodou.

KULTÚRA PRACOVISKA

Do roku 2025 bude 75% celosvetovej pracovnej sily pozostávať z generácie ľudí narodených medzi rokmi 1980 až 2000. Firemná kultúra väčšiny veľkých spoločností bude priamo formovaná návykmi a očakávaniami tejto generácie. Prostredím, kde sa ľudia cítia byť váženými, nezávislými a súčasťou tímu.

Kým bonusový program a nevšedné zamestnanecké výhody boli kedysi prioritou, prieskum dokázal, že sa do popredia dostávajú aj ostatné pracovné aspekty. V kurze je pracovisko, na ktorom vládne kooperácia a otvorenosť, kde pravidelne spolupracujú na riešení problémov a stratégiách menšie či väčšie skupiny ľudí. Otvorené kancelárie umožňujú voľnosť prejavu i jednoduchú a častú interakciu kolegov.

FLEXIBILITA

Ďalšou významnou oblasťou firemnej kultúry je flexibilita a možnosť pracovať mimo kancelárie. Takmer tri štvrtiny tejto generácie si myslia, že „práca z domu“ alebo „práca na diaľku“ je vítanou výhodou. Treba zvýrazniť názor mnohých mladých odborníkov, že je potrebná nezávislosť, dôvera medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ako aj správne nastavenie cieľov. Ak zamestnávateľ nemôže vo vzťahu k flexibilnej práci svojim zamestnancom veriť, načo ich zamestnáva?

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Generácia, ktorá vyrastala na internete si nevie predstaviť, že by pracovala v prostredí bez moderného vybavenia a zdrojov. Plnenie pracovných úloh si vyžaduje inovatívne nástroje produktivity a riadenia projektov, ktoré sú zamestnancom dostupné kedykoľvek ich potrebujú, či už na počítači, tablete, v mobile – doma alebo v kancelárii.

TECHNOLÓGIE

Softvérové nástroje dneška budú v budúcnosti oveľa intuitívnejšie. Napríklad zariadenia s hlasovým ovládaním dokážu niektoré z pracovných činností uľahčiť. Predstavte si kanceláriu vybavenú zariadením, vďaka ktorému by sa nemuseli z mítingov robiť písomné zápisnice. Realita nie je až taká vzdialená.

Technológie podporujú tímovú spoluprácu. Kým 40% respondentov prieskumu v práci preferuje elektronickú komunikáciu, 60% uprednostňuje stretnutia tvárou v tvár alebo telefonicky. Napríklad rýchly chat sa zrodil pre potreby komunikácie medzi priateľmi a rodinou, no vyvinul sa z neho jeden zo základných spôsobov kooperácie medzi kolegami. Nadšenci inovácií sa zhodujú, že virtuálna a rozšírená realita sa zdokonaľuje, že prostriedky ako tieto môžu zlepšovať interakciu a prijímanie informácií. Načo cestovať za klientmi keď virtuálna realita dokáže okamžite prekonať vzdialenosť medzi vami? Hlasovo ovládané zariadenia a zariadenia virtuálnej reality sú rozvíjajúcou sa pracovnou budúcnosťou, ktorá prinesie úspech a spokojnosť. V dnešnej dynamickej a uponáhľanej dobe sú rýchlo a jednoducho dostupné údaje potrebné pri akejkoľvek práci.