Viete, čo je GAP poistenie a komu sa oplatí?

0
684
Viete, čo je GAP poistenie a komu sa oplatí?
Viete, čo je GAP poistenie a komu sa oplatí?

Poistiť vozidlo je možné rôznymi spôsobmi. Každý motorista musí mať automobil s evidenčným číslom poistené cez PZP. Okrem toho sa dajú získať iné typy poistení a pripoistení, ktoré pokryjú škody spôsobené rôznymi príčinami. Jednou z možností je poistiť vozidlo poistením GAP. Viete, čo GAP poistenie kryje?

Typy poistení

Najviac využívanú sú 4 druhy poistenia – PZP, havarijné, cestovné s pripoistením vozidla a doplnkové poistenie k PZP.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie musí mať uzatvorené a platiť ho každý motorista jazdiaci po slovenských cestách. Poistenie je nutné uzatvoriť na každé vozidlo zvlášť. Zmluvu musíte mať podpísanú ešte pred prvou jazdou po verejných cestných komunikáciách. PZP pokrýva škody, ktoré spôsobíte inému účastníkovi cestnej premávky. Poistenie vás nevyjde viac ako lacné pneumatiky.

Havarijné poistenie

Keď máte nové vozidlo, mali by ste uzatvoriť aj havarijné poistenie. Tento typ poistenia pokrýva škody, ktoré budú spôsobené na vašom vozidle. Vďaka havarijnému poisteniu budete môcť náhradu škody od poisťovne žiadať aj v prípade odcudzenia vozidla.

Cestovné pripoistenie

Ku klasickému cestovnému poisteniu mnohé poisťovne ponúkajú možnosť doplatenia poistenie automobilu, s ktorým do zahraničia idete. Poistné krytie preplatí opravu vozidla, jeho odtiahnutie, vaše prenocovanie alebo cestu domov zo zahraničia. Veď niekedy ani snímač tlaku pneumatík nezabráni defektu.

Doplnkové poistenie k PZP

Keďže povinné zmluvné poistenie pokrýva len škody na druhom vozidle, môžete si k PZP priplatiť doplnkové poistenie. Výber je široký. Ak jazdíte často mimo mesta, zíde sa vám pripoistenie pri strete so zverou. Pre motoristov žijúcich v oblastiach s častým krupobitím či silnými búrkami odporúčame poistenie proti živelným pohromám. Poistnú zmluvu sa oplatí čítať podobne ako označenie pneumatík.

GAP poistenie ako istota pri totálke a krádeži

Veľmi špecifickým typom poistenie je GAP. Je určené pre motoristov vlastniacich drahé vozidlá. Uzatvoriť sa dá zväčša len pre nové vozidlá nie staršie ako 5 rokov. Výška poistného krytia môže byť až 100 tisíc eur. GAP poistenie je zárukou, že po krádeži alebo po totálnom zničení vozidla pri havárii dostanete od poisťovne plnú výšku ceny automobilu t.j. v sume, za ktorú ste auto kúpili. Poisťovňu v tomto prípade nezaujíma amortizácia, spoluúčasť alebo vek vozidla.